PL / EN

PAULINA GROBELNY

 

  

 
 • Most I, 2015, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Bez tytułu, 2014, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Holiday, 2014, olej na płótnie, 50x70 cm
 • Bez tytułu, 2014, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Adidasacja III, 2014, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Adidasacja II, 2014, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Adidasacja, 2013, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Barman, 2013, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Dziewczyna z golarką, 2011, olej na płótnie, 50x70 cm
 • Bez tytułu, 2014, olej na płótnie, 73x94 cm
 • Bez tytułu, 2014, olej na płótnie, 50x70 cm
 • Bez tytułu, 2013, olej na płótnie, 100x130cm
 • Bez tytułu, 2013, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Studio, 2011, olej na pótnie, 110x140 cm
 • 24 h, 2011, olej na płótnie, 110x140 cm
 • Stan konta, 2012, olej na płótnie, 60x80 cm
 • Bez tytułu (shopping), 2012, olej na płótnie, 50x70 cm
 • Kasy, 2012, olej na płótnie, 90x200 cm
 • Supermarket II, 2011, olej na płótnie, 100x130 cm
 • Supermarket I, 2011, olej na płótnie, 100x130 cm